سازمان مرکزی دانشگاه

دانشگاه سمنان

پردیس شهدا

دانشگاه سمنان

سالن غذا خوری پردیس

دانشگاه سمنان

مسجد امام علی(ع)

دانشگاه سمنان

پارک علم وفناوری

دانشگاه سمنان

آخرین اخبار

آخرین رویدادها
آرشیو
شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید
31 خرداد سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید گرامی‌باد.
روز قلم
14 تیرماه روز قلم گرامی‌باد.
روز خبرنگار
17 مرداد روز خبرنگار بر اصحاب محترم رسانه گرامی‌باد.
26 مرداد آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی
26 مرداد آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گرامی‌باد
روز کارمند
4 شهریور روز کارمند بر یاوران علمی گرامی‌باد.
روز ملی دامپزشکی
14 مهر روز ملی دامپزشکی گرامی‌باد.