روز دانشجوگرامی باد

سازمان مرکزی دانشگاه

دانشگاه سمنان

پردیس شهدا

دانشگاه سمنان

سالن غذا خوری پردیس

دانشگاه سمنان

مسجد امام علی(ع)

دانشگاه سمنان

دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان

پارک علم وفناوری

دانشگاه سمنان

دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه سمنان

آخرین اخبار

آخرین رویدادها
آرشیو
روز بسیج مستضعفین
25 آذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفین گرامی باد.
روز مهندس
5 اسفندماه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی گرامی باد.