سازمان مرکزی دانشگاه

دانشگاه سمنان

پردیس شهدا

دانشگاه سمنان

سالن غذا خوری پردیس

دانشگاه سمنان

مسجد امام علی(ع)

دانشگاه سمنان

پارک علم وفناوری

دانشگاه سمنان

آخرین اخبار

تکمیل مرکز همایش های بین المللی شهید سلیمانی دانشگاه سمنان نیازمند اعتبار

رئیس دانشگاه سمنان گفت : در دور اول سفر رئیس جمهور به استان سمنان 30 میلیارد تومان اعتبار برای ساختمان مرکز همایش های بین المللی شهید سلیمانی دانشگاه سمنان اختصاص یافت اما این طرح به بهره برداری کامل نرسیده است .

آرشیو