لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه مدیریت امور آموزشی دانشگاه در خصوص کلاس‌های حضوری تعدادی دیگر از گروه‌های آموزشی در نیمسال 4002
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی؛

اطلاعیه مدیریت امور آموزشی دانشگاه در خصوص کلاس‌های حضوری تعدادی دیگر از گروه‌های آموزشی در نیمسال 4002

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی گروه آموزشی علوم ورزشی، آموزشکده دامپزشکی ، گروه آموزشی مهندسی نفت و دانشکده هنر ( تمام گرایش‌ها به جز گرایش‌های طراحی صنعتی/مرمت و احیاء بناهای تاریخی/شهرسازی/معماری ) می‌رساند از تاریخ‌های درج شده در متن اطلاعیه کلاس‌های این عزیزان به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

اطلاعیه مهم مدیریت امور آموزشی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاری حضوری کلاس‌ها از 27 فروردین ماه
قابل توجه دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی؛

اطلاعیه مهم مدیریت امور آموزشی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاری حضوری کلاس‌ها از 27 فروردین ماه

به اطلاع دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی می‌رساند: از تاریخ 27 /1/ 1401 حضور دانشجویان دانشکده‌ها یا گروه‌های آموزشی زیر در دانشگاه و تشکیل کلاس‌ها به صورت حضوری الزامی است:

قابل توجه دانشجویان دانشکده‌های مهندسی عمران و مهندسی شیمی در خصوص شرایط اسکان و برگزاری کلاس‌های حضوری
اطلاعیه مدیریت‌های امور دانشجویی و امور آموزشی دانشگاه؛

قابل توجه دانشجویان دانشکده‌های مهندسی عمران و مهندسی شیمی در خصوص شرایط اسکان و برگزاری کلاس‌های حضوری

طی اطلاعیه‌های مجزا از سوی مدیریت امور دانشجویی و مدیریت امور آموزشی دانشگاه شرایط حضور دانشجویان دانشکده‌های مهندسی عمران و مهندسی شیمی در سرای دانشجویی و برگزاری حضوری کلاس‌های این دانشجویان از 27 / 1/ 1401 اعلام گردید.