اطلاعیه تکمیلی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1400- دانشگاه سمنان
اطلاعیه شماره دو مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛

اطلاعیه تکمیلی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1400- دانشگاه سمنان

ضمن تبریک و عرض خیر مقدم به کلیه دعوت شدگان به مرحله مصاحبه دکتری 1400 دانشگاه سمنان، اطلاعیه تکمیلی مرحله دوم (بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی- فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی) آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1400- دانشگاه سمنان از سوی مدیریت تحصیلات تکمیلی این دانشگاه صادر شد.