«سیستم بهبود آنلاین هارمونیک مبتنی بر فرآیندهای بهینه سازی در ریزشبکه های الکتریکی» ثبت اختراع شد

«سیستم بهبود آنلاین هارمونیک مبتنی بر فرآیندهای بهینه سازی در ریزشبکه های الکتریکی» ثبت اختراع شد

«سیستم بهبود آنلاین هارمونیک مبتنی بر فرآیندهای بهینه سازی در ریزشبکه¬های الکتریکی» به همت محققان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان و همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه ثبت اختراع شد.