لیست اخبار صفحه :1
 ایجاد بیش از 500 شغل به همت شرکتهای دانش بنیان و واحد های فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

ایجاد بیش از 500 شغل به همت شرکتهای دانش بنیان و واحد های فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

همزمان با برگزاری بزرگ ترین رویداد فناورانه زیست بوم فناوری و نوآوری سمنان، از چهار شرکت فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان که دارای بیشترین اشتغال زایی و فروش محصولات دانش بنیان بودند قدر دانی شد .

ساخت سرای  متاهلین دانشگاه سمنان آغاز شد
با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان؛

ساخت سرای متاهلین دانشگاه سمنان آغاز شد

در مراسمی با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ، دومین سرای متاهلین دانشگاه سمنان کلنگ زنی و ساخت آن آغاز شد .