همکاری شرکتهای دانش بنیان و فعالان بخش کشاورزی برای کاهش مشکلات تقویت می شود

همکاری شرکتهای دانش بنیان و فعالان بخش کشاورزی برای کاهش مشکلات تقویت می شود

معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از برگزاری نخستین رویداد هم رسانی شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و فعالان حوزه کشاورزی به منظور کاهش مشکلات بخش کشاورزی خبر داد .

 دانشگاه سمنان موفق به اخذ مجوز ایجاد رشته مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری در مقطع دکتری شد
به عنوان یکی از نخستین دانشگاههای کشور؛

دانشگاه سمنان موفق به اخذ مجوز ایجاد رشته مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری در مقطع دکتری شد

مدیر گروه نفت دانشگاه سمنان گفت : پس از دو سال ارائه درخواست و پیگیری با ایجاد رشته مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری از سوی شورای گسترش آموزش عالی در دانشکده مهندسی نفت دانشگاه سمنان موافقت شد .