رقابت حدود سه هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه سمنان / توزیع کارت از سوم مرداد

رقابت حدود سه هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه سمنان / توزیع کارت از سوم مرداد

نماینده تام اختیار دانشگاه سمنان در برگزاری آزمونهای سراسری از توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناس ارشد از سوم مرداد در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org خبر داد .