ارتقای شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان به مراتب استادی، دانشیاری و استادیاری
در چهل وهفتمین هیأت ممیزه دانشگاه سمنان انجام شد ؛

ارتقای شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان به مراتب استادی، دانشیاری و استادیاری

دردومین و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه سمنان از دوره هفتم ، با تصویب هیأت ممیزه ، شش نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به مراتب استادی ، دانشیاری و استادیاری ارتقاء یافتند.

آئین گرامیداشت روز دامپزشکی در دانشگاه سمنان برگزار شد

آئین گرامیداشت روز دامپزشکی در دانشگاه سمنان برگزار شد

آئین گرامیداشت روز دامپزشکی و آغاز سال تحصیلی 1400-1401 دانشجویان نوورود دانشکده و آموزشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان با شرکت مجازی و حضوری جمعی از دانشجویان بومی و نیز مسئولان دانشکده در سالن آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد.