قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان در جمع دانشگاه های برتر دنیا در حوزه علوم فیزیکی
بر اساس جدیدترین رتبه بندی تایمز 2020

قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان در جمع دانشگاه های برتر دنیا در حوزه علوم فیزیکی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان گفت : تازه ترین نظام رتبه بندی بین المللی تایمز نشان می دهد ۳۱ دانشگاه ایرانی در چهار شاخه علمی علوم زیستی، علوم فیزیکی، روانشناسی و علوم بالینی و سلامت در جمع برترین های جهان قرار دارند.

دانشگاه سمنان برای نخستین بار در فهرست دانشگاه های مطرح در نظام رتبه بندی تایمز 2020 خبر داد .
برای نخستین بار؛ حضور دانشگاه سمنان در نظام رتبه بندی تایمز 2020

دانشگاه سمنان برای نخستین بار در فهرست دانشگاه های مطرح در نظام رتبه بندی تایمز 2020 خبر داد .

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از قرار گرفتن نام این دانشگاه برای نخستین بار در فهرست دانشگاه های مطرح در نظام رتبه بندی تایمز 2020 خبر داد .

نخستین محقق دوره پسا دکتری دانشگاه سمنان در رشته ی مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) پذیرش و مشغول فعالیت شد.
نخستین محقق دوره پسا دکتری دانشگاه سمنان پذیرش شد

نخستین محقق دوره پسا دکتری دانشگاه سمنان در رشته ی مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) پذیرش و مشغول فعالیت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ رئیس دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت : دکتر محمد همت اسفه دانش آموخته ی مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی، به عنوان نخستین محقق پسا دکتری پذیرفته شده در دانشگاه سمنان ودکتر سیف ا... سعدالدین استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه استاد پذیرنده این محقق پسا دکتری است .

ارتقای جايگاه پژوهشی و آموزشی دانشگاه سمنان در جديدترين رتبه بندی " ISC "
در رتبه بندی سال 96 - 97 دانشگاه ها

ارتقای جايگاه پژوهشی و آموزشی دانشگاه سمنان در جديدترين رتبه بندی " ISC "

در جديدترين رتبه بندي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي كشور از سوي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام " ISC " ، دانشگاه سمنان موفق شد در رده 11 تا 15 دانشگاه برتر كشور قرار گيرد.