چگونگی و شرایط اخذ واحد به صورت عادی و نیمه‌حضوری در تابستان 1403 دانشگاه سمنان

محل برگزاری کلاس‌های تابستان 1403 متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی