پیگیری تامین سرویس رفت و آمد دانشجویان دانشگاه سمنان در بخش اتاق خبر صدا و سیمای مرکز سمنان

دکتر اشکان جبلی جوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان در بخش خبری 20 صدا و سیمای مرکز سمنان درباره سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان توضیح داد

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

فیلم ها

0نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

:

*