به اهتمام روابط عمومی دانشگاه صورت گرفت؛

تقویم ماهانه 1402 با تصاویر دانشگاه سمنان جهت استفاده به عنوان پس زمینه ویندوز

{faces} {filetitle}

 - - - - - - - - - - - -
 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

0نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

:

*