ببینید.../ آمادگی دانشگاه سمنان برای آغاز سال تحصیلی جدید در حوزه سراهای دانشجویی

آمادگی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سمنان برای آغاز سال تحصیلی جدید در حوزه سراهای دانشجویی

توضیحات دکتر اشکان جبلی جوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان در خصوص آمادگی این معاونت برای آغاز سال تحصیلی جدید در حوزه  سراهای دانشجویی

سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

فیلم ها

0نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

:

*