پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه سمنان 

 پذیرش داوطلبان بین المللی و غیربورسیه در دو مرحله انجام می پذیرد به طوری که در مرحله اول مدارک تحصیلی و هویتی با رعایت نکات زیر از متقاضی اخذ و طبق شرایط دانشگاه گواهی پذیرش اولیه صادر می شود.
‌پذیرش اولیه به معنای ثبت نام نبوده و حقی برای متقاضی جهت تحصیل در دانشگاه ایجاد نمی کند.
- متقاضیان بین المللی جهت اخذ پذیرش در هر مقطع تحصیلی که دوره ی تحصیلی قبلی خود را در موسسات آموزش عالی ایران گذرانده اند ملزم می باشند که مدارک دانش آموختگی مقطع قبل را همراه ریز نمرات اعم از دیپلم، پیش دانشگاهی، مدرک کاردانی،‌کارشناسی، و کارشناسی ازشد به دانشگاه ارائه دهند.
مدارک تحصیلی و ریز نمرات صادر از دانشگاه های کشور متبوع داوطلب باید مورد تایید سفارت متبوع، نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران،و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و به همراه ترجمه فارسی و انگلیسی آن ارائه گردد.
 داوطلبان تبعه افغانستان که دارای دیپلم از افغانستان می باشند مدارک آنها باید ممهور به مهر تایید وزارت معارف افغانستان، وزارت امور خارجه افغانستان و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل باشد.
دانشجویان غیرایرانی ملزم به تایید مدرک دیپلم خود در مرکز امور بین المللی و مدارس خارج از کشور در وزارت آموزش و پرورش ایران می باشند تا این مدارک با پیش دانشگاهی در ایران معادل سازی شود.
- پس از پذیرش اولیه توسط دانشگاه، مدارک تحصیلی و هویتی، کاربرگ مشخصات اولیه و کاربرگ ثبت نام دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه متقاضی یا متقاضیان جهت تایید صلاحیت عمومی و اخذ مجوز تحصیل باید تکمیل گردد.

 

اطلاعات تکمیلی برای دانشجویان غیرایرانی ساکن ایران:

- پس از پذیرش اولیه متقاضی ثبت نام اولیه بعمل آمده و یک بازه زمانی سه تا شش ماه برای نهایی شدن پذیرش وی از طرف دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی در نظر گرفته می شود. این مدت زمان برای اخذ گذرنامه و روادید تحصیلی و اقامت قانونی معتبر در نظر گرفته شده است. دانشگاه تا زمان ارائه گذرنامه تحصیلی و روادید تحصیلی مجاز به ثبت نام قطعی نخواهد بود.
- پس از پذیرفته شدن در دانشگاه، ‌دانشجو نسبت به خروج از کشور و اخذ روادید تحصیلی اقدام می کند و پس از ارائه آن به دانشگاه بر اساس نامه تاییدیه نهایی اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی ثبت نام قطعی خواهد شد و می تواند از نیمسال تحصیلی شروع به تحصیل نماید. دانشجویان غیرایرانی ملزم به اخذ ویزای تحصیلی برای پذیرش نهایی می باشند.

وارد ایران شوند و بعد از آن ثبت نام نمایند.
- سنوات تحصیلی پذیرفته شده از زمان ثبت نام نهایی لحاظ می گردد.
حداکثر مهلت تحویل مدارک متقاضیان غیرایرانی جهت اخذ پذیرش نهایی برای نیمسال اول سال تحصیلی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل و برای نیمسال دوم تا پایان شهریور ماه همان سال است.
- پذیرفته شدگان غیرایرانی غیربورسیه که آشنایی به زبان فارسی نداشته و یا دیپلم از کشور متبوع خود دارند، ملزم به گذراندن دوره فارسی مرکز آموزش زبان در یکی از دانشگاه های تعیین شده از طرف وزارت علوم می باشند.

 

شرایط پذیرش:

الف) داشتن تاییدیه ارزشیابی مدارک تحصیلی قبلی از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط یا وزارت امور خارجه.
ب) داشتن مدارک تحصیلی مقاطع قبلی مورد تایید مراجع ذیصلاح.
شرایط اختصاصی مقاطع مختلف تحصیلی:
الف) در مقطع کارشناسی:
۱- متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی باید دارای مدرک دیپلم (معادل پایان دوره تحصیلات متوسطه در ایران) و پیش دانشگاهی باشند.
۲- مدارک تحصیلی و ریز نمرات صادره از دانشگاه‌های کشور متبوع متقاضی باید مورد تایید سفارت یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع متقاضی قرار گرفته باشد.

ب) در مقطع کارشناسی ارشد:
۱- متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد باید مدرک کارشناسی معتبر داشته باشند.
۲- مدارک تحصیلی و ریزنمرات صادره از دانشگاه‌های کشور متبوع متقاضی باید مورد تایید سفارت یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع متقاضی قرار گرفته باشد.
۳- اخذ موافقت گروه آموزشی بر اساس شاخص های مصوب.

پ) در مقطع دکتری:
۱- متقاضیان مقطع دکتری باید مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر داشته باشند.
۲- مدارک تحصیلی و ریزنمرات صادره از دانشگاه‌های کشور متبوع متقاضی باید مورد تایید سفارت یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع متقاضی قرار گرفته باشد.
3- اخذ موافقت گروه آموزشی بر اساس شاخص های مصوب.

فایل ها