معاون دانشگاه سمنان رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان شد

در حکمی از سوی معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ در حکم دکتر عبدالحسین کلانتری به دکتر اشکان جبلی جوان ضمن ابلاغ این سمت بر توجه به فعالیت های فرهنگی در سطح دانشگاه ، آسیب شناسی وضعیت فعالیت های فرهنگی اجتماعی در سطح دانشگاه های استان و ارسال گزارش به شورای مرکزی ، فراهم آوردن زمینه های تقویت پیوند حوزه فرهنگی و اجتماعی با دیگر نهادهای بین بخشی در دانشگاه ها ، تشویق و حمایت از  کارگزاران فرهنگی اجتماعی استان با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و افزایش تحرک ، نشاط و پویایی در محیط های دانشگاهی تاکید شده است .

 

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

0نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

:

*