حضور 10 عضو هیأت علمی و دانش آموخته دانشگاه سمنان در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از قرار گرفتن هشت عضو هیأت علمی و دو دانش آموخته دانشگاه سمنان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر محمد حسین احسانی با اعلام این خبر گفت: براساس گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC، دکتر سیف ­ا... سعدالدین، دکتر سامان رشیدی، دکتر نیما امجدی، دکتر فرامرز هرمزی، دکتر علیرضا اصغری، دکتر مریم رجبی، دکتر محمد­صادق ولی­ پور،  دکتر مجید اسحاقی، دکتر احمد حسینی بنده قرائی و مهندس هادی اسکندر در جمع دانشمندان پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

دکتر احسانی افزود: دکتر سیف­ ا... سعدالدین با تعداد 22152 استناد، دکتر سامان رشیدی با تعداد 6052 استناد، دکتر نیما امجدی با تعداد 3890 استناد، دکتر فرامرز هرمزی با تعداد 3399 استناد،  دکتر علیرضا اصغری با 3209 استناد، دکتر مریم رجبی با 2733 استناد، دکتر محمد­صادق ولی ­پور با تعداد 1877 استناد، دکتر مجید اسحاقی با تعداد 910 استناد، دکتر احمد حسینی بنده قرائی با 8100 استناد و مهندس هادی اسکندر با تعداد 1160 استناد به عنوان پژوهشگران برتر پراستناد یک درصد برتر دنیا از دانشگاه سمنان برگزیده شدند.

وی  با بیان اینکه 938 پژوهشگر ایرانی در فهرست پژوهشگران پر استناد یک درصد دنیا قرار دارند اظهار داشت: پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا مستخرج از پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (WOS) توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) که اخیراً مورد تحلیل و پالایش قرار گرفته است معرفی شده اند.

گفتنی است؛ در سال گذشته نیز نام 7 نفر از پژوهشگران دانشگاه سمنان در این لیست قرار داشت که در فهرست اخیر نام 10 پژوهشگر از دانشگاه سمنان می درخشد.

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

تصاویر

 -  -

0نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

:

*