حضور دانشگاه سمنان برای ششمین سال متوالی در رتبه بندی لایدن

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت: دانشگاه سمنان توانست در جدیدترین نظام رتبه‌بندی لایدن 2024 در جمع یک هزار و 506 دانشگاه‌ برتر جهان حضور یابد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان؛ دکتر محمدحسین احسانی با اعلام این خبر گفت: در این رتبه‌بندی دانشگاه سمنان موفق شده است رتبه 961 جهانی را در معیار مرجعیت علمی، رتبه یک هزار و 256 جهانی را در دیپلماسی علمی و دسترسی آزاد به انتشارات را در میان دانشگاه‌های جهان کسب نماید.

دکتر احسانی افزود : این در حالی است که دانشگاه سمنان در این رتبه بندی رتبه یک هزار و 190 جهانی را در معیار تنوع جنسیتی  به خود اختصاص داده بود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان گفت :در جدیدترین رتبه‌بندی لایدن 2024 مشابه سال 2023، نام 46 دانشگاه ایرانی به چشم می خورد .

دکتر احسانی به معیارهای در نظر گرفته شده برای هر رتبه بندی اشاره و تصریح کرد: معیار مرجعیت علمی (تأثیر علمی) از تعداد کل انتشارات و شاخص هایی چون مقالات 1% برتر، مقالات 5% برتر، مقالات 10% برتر و مقالات 50% برتر به صورت تعداد و سهم از کل و نیز تعداد کل انتشارات، مجموع و میانگین تعداد استنادهای انتشارات دانشگاه و نیز مجموع و میانگین تعداد استنادات نرمال شده (به رشته و سال) دانشگاه بهره گرفته است.

عضو هیأت رئیسه دانشگاه سمنان گفت: در معیار دیپلماسی علمی از شاخص هایی چون تعداد کل انتشارات، همکاری علمی، همکاری بین‌المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100 کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000 کیلومتر (به صورت تعداد و سهم از کل) استفاده کرده است.

وی ادامه داد: معیار دسترسی به انتشارت آزاد نیز از تعداد کل انتشارات و شاخص های انتشارات دسترسی آزاد،  انتشارات دسترسی آزاد طلایی، انتشارات دسترسی آزاد هیبرید، انتشارات دسترسی آزاد برنز، انتشارت دسترسی آزاد سبز (به صورت تعداد و سهم از کل) تشکیل می ­شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد:  معیار تنوع جنسیتی نیز از تعداد کل نویسندگان و شاخص هایی از جمله تعداد نویسندگان زن و مرد، تعداد و نسبت نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست، نویسندگان مرد (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان زن (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان مرد (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)، نویسندگان زن (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن) است .

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی