حضور دانشگاهیان دانشگاه سمنان در راهپیمایی 22 بهمن

دانشگاهیان دانشگاه سمنان در روز 22 بهمن 1402 به نیابت از شهدا با حضوری پرشورتر از همیشه در راهپیمایی و جشن انقلاب ، یاد جان بر کفان و گلگوک کفنان این مرز و بوم را گرامی داشتند .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دانشگاهیان دانشگاه سمنان در کنار مردم حماسه ساز استان سمنان طلیعه چهل و ششمین بهار انقلاب را گرامی داشتند.

غرفه دانشگاه سمنان نیز در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ فعال بود .

معرفی دانشگاه سمنان و دستاوردهای علمی و پژوهشی و جایگاه دانشگاه معین استان سمنان در سطح ملی و بین المللی از جمله فعالیت های این غرفه بود .

همچنینی دانشجویان این دانشگاه نیز غرفه نقاشی ویژه کودکان را در مسیر راهپیمایی 22 بهمن برپا کردند .

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

تصاویر

 -  -  -  -  -  -  -  -  -