بررسی راههای همکاری دانشگاه سمنان و شرکت خودرو سازی فردا

با حضور مدیر آموزش و مدیر منابع انسانی شرکت خودروسازی فردا در مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه سمنان ، راههای همکاری دو مجموعه بررسی شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ در این نشست به اهمیت تعامل شرکت خودرو سازی فردا با دانشگاه و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های مهارتی و تخصصی برای دانشجویان، تامین نیروی انسانی و تعاملات در بستر سایت مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه پرداخته شد.

خانم باقری مدیر آموزش شرکت خودرو سازی فردا در این نشست برای استفاده از ظرفیت اعضای  هیات علمی دانشگاه سمنان  در زمینه تدریس در صنعت و استفاده از ظرفیت های آموزشی دانشگاه اعلام آمادگی کرد .

دکتر میثم مدرسی رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه سمنان نیز گفت : صنایع استان می توانند جهت ارتباط موثرتر با دانشجویان دانشگاه سمنان علاوه بر استفاده از ظرفیت های سایت مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی، در نمایشگاهی کار که قرار است در سال جدید توسط این مرکز  در دانشگاه برگزار شود شرکت نمایند و علاوه بر معرفی شرکت خود، با دانشجویان و اقشار مختلف علمی و دانشگاهی همکاری موثری داشته باشند.

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

تصاویر

 -