اجرای طرح گردون در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان

طرح گردون با حضور 41 دانش آموز پایه نهم از دبیرستان دخترانه دوره اول پیامبر اعظم (ص) در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ در این طرح دانش آموزان با بخش های مختلف این دانشکده آشنا شدند .

 

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

تصاویر

 -