معرفی دانشگاه معین استان :

منظور دانشگاه یا واحد آموزش عالی،پژوهش و فناوری دولتی استان است که توسط وزارت به عنوان دانشگاه معین جهت انجام برخی از وظایف در حوزه آموزش عالی در استان انتخاب می شود.

 وظایف :

-پیگیری اجرایی سازی وظایف محوله به شورای مدیریت آموزش عالی استان از طرف وزارت.

-زمانبندی و تهیه تقویم جلسات، تعیین و تنظیم دستور جلسات و ارسال دعوتنامه ها.

-انجام فعالیت های کارشناسی برای طرح موضوعات در شوراهای ذیربط.

-ایجاد سامانه های اطلاعات آموزش عالی ،پژوش و فناوری  استان و تبادلات موثر درون ستاد میان حوزه های مختلف ستاد و صف.

-ایجاد زیر ساخت های لازم برای استان،ارتباط با دبیرخانه سایر استان ها و موسسات آموزش عالی .

-ارائه گزارش های عملکردی دوره ای و سالانه به مراجع ذی صلاح.

-هماهنگی با اعضاء شورا ،ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای استان به مراجع ذیربط در استان یا وزارت.

-مستند سازی کلیه فعالیت های استان در امور مربوط اعم از برنامه ریزی راهبردی ،طرح های توسعه ای،و سایر موارد.

-فراهم نمودن ساز و کار لازم برای شکل گیری دبیرخانه با بهره گیری از پشتیبانی وزارت.

-تلاش برای بهره گیری بیشتر از سامانه های اطلاعات استانی، ضمن تعامل موثر با سامانه متناظر در سطح ملی .

-ارائه گزارش های نظارتی و عملکردی مجموعه های تحت پوشش به مراجع ذی صلاح.

-پیگیری امور محوله از سوی وزارت، شورای مدیریت آموزش عالی استان با سایر مراجع ذیربط قانونی.

 

 

 معرفی دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه معین استان:

 

«مدرسه عالی تکنولوژی سمنان» به عنوان اولین مرکز آموزش عالی شهر سمنان، در سال 1353 بنا نهاده شد.این مرکز در سال 1367به «مجتمع آموزش عالی سمنان» تبدیل و نهایتاً در سال 1372 با گسترش ملموس و چشمگیر فعالیت های خود به «دانشگاه سمنان» ارتقاء یافت.  هم اکنون دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه مادر و منتخب استان، با داشتن 800 هکتار فضا با زیربنای  191304مترمربع و توسعه امکانات آموزشی و پژوهشی، به یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور  مبدل شده است .

اینک دردهه پنجم عمر دانشگاه سمنان، مایه خرسندی و مباهات این دانشگاه است که به مرحله ای از پیشرفت و شکوفایی رسیده که توانسته است درفهرست یک درصد برتر دانشگاه‌های تاثیر گذار جهان از نظر تعداد استنادات قرارگرفته و اساتید آن نیز به مرحله ای از خود باوری، رشد و ارتقای علمی و پژوهشی دست یافته که توانسته اند در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهند.

این دانشگاه همچنین به عنوان دانشگاه مادرو منتخب استان، متولی نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان و نیز شورای بررسی موارد خاص استان می باشد. این مجموعه هم اکنون میزبان دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه سمنان، هیأت امنا دانشگاههای منطقه البرز جنوبی (دانشگاه های سمنان، دامغان، و گرمسار)، دبیرخانه شورای هم اندیشی روسای دانشگاههای استان، ستاد پژوهش استان و همچنین حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان استان می باشد.

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری باهدف تمرکز زدایی، شبکه‌سازی علمی و هم‌افزایی مؤسسات آموزش عالی و نیز مشارکت هرچه بیشتر مؤسسات در تصمیم‌گیری‌ها و تسهیل روابط میان بخش‌های مختلف آموزش عالی، متناسب‌سازی و متوازن کردن توسعۀ مؤسسات، کاهش بوروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیّات میان ساختارهای آموزش عالی و همچنین در اجرای مصوّبۀ شمارۀ ۹۵/۷۴۱۸/ دش مورخ ۲۷/‏۰۴/‏۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوّبۀ جلسۀ شمارۀ ۱۳۱ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی، با تعیین یکی از دانشگاه‌های استان ها به عنوان نماینده وزارت علوم در استان اقدام نمود.که دراستان سمنان، دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه معین جهت انجام امور انتخاب گردید.

 

x (x)