معرفی دانشگاه سمنان، نگین خردورزی خطه کویر:

از زمانی که اولین مرکز آموزش عالی در شهر سمنان فعالیت خود را آغاز نموده است ، بیش از 45 سال میگذرد. «مدرسه عالی تکنولوژی سمنان» به عنوان اولین مرکز آموزش عالی شهر سمنان، در سال 1353 بنا نهاده شد. این مرکز آموزشی عالی به صورت هیات امنایی و با زیر بنایی بالغ بر 5000 متر مربع و در 7 رشته کاردانی باپذیرش 580 دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود. فعالیت این مرکز به همین ترتیب تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مرکز  باجذب دانشجو در دو رشته کارشناسی الکترونیک و عمران و با توسعه نسبی در سال 1367به «مجتمع آموزش عالی سمنان» تبدیل و نهایتاً در سال 1372 این مجتمع با گسترش ملموس و چشمگیر فعالیت های خود از جمله، افتتاح دانشکدههای مهندسی، تربیت دبیر و آموزشکده دامپزشکی به «دانشگاه سمنان» ارتقاء یافت.  هم اکنون دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه مادر ، معین و منتخب استان، با داشتن 800 هکتار فضا با زیربنای  191304مترمربع و توسعه امکانات آموزشی و پژوهشی، به یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور  مبدل شده است .

دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه معین استان، متولی نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان و نیز شورای بررسی موارد خاص استان می باشد. این مجموعه هم اکنون میزبان دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه سمنان، هیأت امنا دانشگاههای منطقه البرز جنوبی (دانشگاه های سمنان، دامغان، خواهران سمنان (فرزانگان) و گرمسار)، دبیرخانه شورای هم اندیشی روسای دانشگاههای استان، ستاد پژوهش استان و همچنین حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان استان می باشد.

اینک دردهه پنجم عمر دانشگاه سمنان، مایه خرسندی و مباهات است که این دانشگاه به مرحله ای از پیشرفت و شکوفایی رسیده که توانسته است درفهرست یک درصد برتر دانشگاه‌های تاثیر گذار جهان از نظر تعداد استنادات قرارگرفته و اساتید آن نیز به مرحله ای از خود باوری، رشد و ارتقای علمی و پژوهشی دست یافته که توانسته اند در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهند.

معرفی دانشگاه