مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه: دکتر علی شهزادی

کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه: اسماعیل شاهب

بر اساس آیین نامه تشکیل مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، این مدیریت موظف به نظارت بر کلیۀ امور و واحدهای دانشگاه می باشد. لذا خواهشمند است پیشنهادات یا گزارشات خود را در زمینۀ بهبود کیفیت امور و همچنین اصلاح امور از طریق ایمیل زیر برای ما ارسال فرمایید و یا با شماره­های درج شده تماس حاصل نمایید.

محتوای پیام های ارسالی و هویت افراد در این سامانه حریم خصوصی افراد تلقی شده و کاملاً محرمانه خواهد بود.

Email: nezarat { @ } semnan.ac.ir

آدرس: سمنان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک -سازمان مرکزی- نیم‌طبقه اول- اتاق 156

صندوق پستی: 19111-35131
تلفن مدیریت گروه: 31535894-023
تلفن دفتر گروه: 31535892-023