مهندس امیرحسین نورانیان نام و نام خانوادگی :
مدیر حراست  عنوان پست سازمانی :
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک آخرین مدرک تحصیلی :
023-3153-5883

شماره تلفن و دورنگار:

 

herasat @ semnan.ac.ir

رایانامه :

پردیس شماره یک - ساختمان مرکزی  

آدرس :

برنامه ریزی ، سازمان دهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی.

استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی ، پرسنلی ، اسنادی و فناوری اطلاعات دانشگاه.

ابلاغ دستورات حراستی به موسسات تابعه و واحدهای اداری.

انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول.

تهیه و تنظیم فرم های حراستی.

دریافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز.

دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.

ایجاد فضای اعتماد، احترام و همدلی میان مسئولین ، کارکنان و محیط دانشگاه .

تلاش برای ایجاد امنیت در محیط داشگاه با تاکید بر تعالیم ارزشمند اسلامی و رعایت قوانین.

تدوین روش ها و تدابیر پیشگیری از بحران در محیط دانشگاه ، جلوگیری از تعرض به حریم دانشگاه و رایزنی و تعامل با سازمان های زیربط خارج از دانشگاه .

جمع آوری و تحلیل اخبار و اطلاعات (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) جهت ارائه مشاوره به مسئولین دانشگاه در اتخاذ تدابیر لازم و...

شرح وظایف: