معاون محترم دانشگاه/ رئیس محترم دانشکده

با سلام

همانطور که می دانید در آینده ای نزدیک جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه سمنان برگزار خواهد شد. دبیرخانه جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه برای آماده کردن یک مستند ارزشمند درباره دانشکده ها و معاونت ها، در تلاش است از دانشکده ها و معاونت ها اطلاعات ارزشمند قابل اکتساب را در فرمت های مناسب تدوین کند و به فراخور  نیاز در این برنامه از آن بهره ببرد. خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم های ارسال اقدام فرمایید و دبیرخانه را در این امر مهم یاری رسانید. 

با احترام