نخستین ‌جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان

نخستین ‌جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان در تاریخ 10/11/99 با حضور دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف در سالن میثاق دانشگاه سمنان ساعت 11:30 صبح تشکیل گردید. در ابتدای جلسه دکتر نصیری حضور دکتر رحیمی و رؤسای دانشگاه‌های استان را در دانشگاه سمنان خیرمقدم گفتند و برای تحقق اهداف عالی این شورا مطابق آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی کشور در ساماندهی، ایجاد اثربخشی و هم‌افزایی تأثیرات آموزش عالی استان برای اعضاء آرزوی توفیق کردند. در ادامه جلسه گزارشی از سیمای آموزش عالی عتف استان توسط دبیر امور اجرایی دانشگاه معین ارائه گردید. در این گزارش ذکر شد که در استان سمنان 50 نهاد آموزش عالی در قالب هفت زیرنظام آموزش عالی به ترتیب 1-دانشگاه های دولتی(4 مورد)، 2- دانشگاه پیام نور(8 واحد)، 3- دانشگاه فنی و حرفه ای(4 دانشکده)، 4- دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی (13 مرکز)، 5- موسسات آموزش عالی غیر دولتی ـ غیر انتفاعی (13 مورد)، 6- دانشگاه آزاد اسلامی (7 واحد) و 7- موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان و دانشکده علوم قرآنی شاهرود)(3 واحد) مشغول فعالیت هستند. در این زیر نظام ها حدود 66.800 دانشجو در ترم 1-99 مشغول به تحصیل بوده اند  و در مجموع حدود 1650 عضو هیأت علمی مشغول به کار می‌باشند. همچنین توزیع جغرافیایی نهادهای آموزش عالی در استان ارائه گردید. در ادامه جلسه اهداف، وظایف و کارکردهای مورد انتظار از آیین‌نامه پیاده‌سازی آمایش آموزش عالی کشور- مدیریت استانی موسسات آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرور گردید. در این خصوص دکتر رحیمی اشاره داشتند که برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی آموزش عالی استان، سالم‌سازی محیط علمی با تاکید بر اخلاق در پژوهش، استفاده از ظرفیت‌های استانی جهت ارتقاء کیفی و توسعه فناوری در استان از جمله مهمترین اهداف و کارکردهای مورد انتظار می‌باشند.