زیر نظام آموزش عالی استان سمنان :

دانشگاه دولتی

دانشگاه پیام نور

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فنی و حرفه ای

موسسات غیردولتی وغیرانتفاعی

 

 زیر نظام دانشگاه های دولتی استان سمنان:

دانشگاه سمنان

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه دامغان

دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

 

زیر نظام دانشگاه  آزاد استان سمنان:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شهمیرزاد

 

زیر نظام دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان:

 

مرکزآموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی واحد سمنان               

مرکزآموزش علمی ـ کاربردی پالنده صاف سمنان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شهرداری سمنان

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شرکت زغال سنگ البرز شرقی شاهرود

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی سیم  و کابل مغان شاهرود

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شهرداری بیارجمند

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی غرب استیل مهدیشهر   

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی مون گارشو شهمیرزاد

مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری استان سمنان

مرکز آموزش علمی -کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی استان سمنان

مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تولیدی صنعتی روستا

مرکز آموزش علمی-کاربردی هنر آفرین پویان

 

 

 

زیر نظام دانشگاه پیام نور استان سمنان :

دانشگاه پیام نور مرکز سمنان

دانشگاه پیام نور مرکز شاهرود

دانشگاه پیام نور مرکز دامغان

دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

دانشگاه پیام نور واحد مهدیشهر

دانشگاه پیام نور واحد میامی

دانشگاه پیام نور واحد ایوانکی

دانشگاه پیام نور واحد آرادان

 

 

زیرنظام دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان:

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران سمنان

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران نرجس سمنان

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شاهرود

آموزشکده فنی و حرفه‌ای کشاورزی امیرآباد دامغان

 

 

زیر نظام دانشگاه های فرهنگیان استان سمنان:

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهراء

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی

 

زیر نظام موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی - غیر دولتی استان سمنان:

 

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی  رشد دانش

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی کومش

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی  فضیلت

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر‌انتفاعی برآیند

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر‌انتفاعی توران

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی شیخ علاءالدوله سمنانی

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی ادیبان گرمسار

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی مولوی ایوانکی

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی شاهرود

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر‌انتفاعی علوم و توسعه آریا

دانشگاه غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی ایوانکی

 

بخش پژوهش و فناوری استان سمنان:

پارک علم و فناوری سمنان

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

 

x (x)
 
x (x)