شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید
31 خرداد سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید گرامی‌باد.
روز قلم
14 تیرماه روز قلم گرامی‌باد.
روز خبرنگار
17 مرداد روز خبرنگار بر اصحاب محترم رسانه گرامی‌باد.
26 مرداد آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی
26 مرداد آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گرامی‌باد
روز کارمند
4 شهریور روز کارمند بر یاوران علمی گرامی‌باد.
روز ملی دامپزشکی
14 مهر روز ملی دامپزشکی گرامی‌باد.
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
8 آبان سالروز شهادت محمد حسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی گرامی باد.
روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار
24 آبان‌ماه روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار بر همه دوستداران کتاب و کتابخوانی گرامی باد.
روز حسابدار
15 آذر روز حسابدار گرامی‌باد.
روز دانشجو
16 آذر روز دانشجو بر تمام دانشجویان عزیز گرامی باد.
روز بسیج مستضعفین
25 آذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفین گرامی باد.
روز وحدت حوزه و دانشگاه
27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه گرامی‌باد.
روز مهندس
5 اسفندماه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی گرامی باد.
آغاز سال نو
سال نو مبارک باد.