روز مهندس
5 اسفندماه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بر کلیه مهندسان عزیز به خصوص همکاران و دانشجویان دانشکده‌های مهندسی دانشگاه سمنان گرامی باد.
روز بسیج مستضعفین
25 آذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفین گرامی باد.
روز دانشجو
16 آذر روز دانشجو بر تمام دانشجویان عزیز گرامی باد.
روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار گرامی باد.
24 آبان‌ماه روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار بر همه دوستداران کتاب و کتابخوانی گرامی باد.
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
8 آبان سالروز شهادت محمد حسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی گرامی باد.
26 مرداد آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی
26 مرداد آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گرامی‌باد