رئیس اداره دانشجویان بین المللی

 

دکتر رضا نقدی

 

ایمیل:  uni @ semnan.ac.ir

 

تلفن تماس:00982331535563

 

 اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه سمنان(دانشگاه معین استان) در نظر دارد در راستای جذب دانشجویان بین المللی اقدام به پذیرش دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نماید.

علاقه مندان می توانند پس از مطالعه آیین نامه مندرج در سایت و داشتن شرایط مندرج اقدام به ثبت پذیرش نمایند.