چهارمین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان برگزار شد

چهارمین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان برگزار شد

چهارمین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان با محوریت بررسی تغییرات پیشنهادی دانشگاه دامغان جهت بازسازماندهی و بهینه سازی ساختاراین دانشگاه و همچنین بررسی راه های اجرایی نمودن مصوبات معاونان آموزشی دانشگاه های استان جهت برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی و افزایش توان اشتغال‌پذیری دانشجویان استان به صورت مجازی برگزارشد

نخستین جلسه برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی مهارت محور برای دانشجویان دانشگاههای استان برگزار شد
به میزبانی دانشگاه سمنان و در بستر فضای مجازی ؛

نخستین جلسه برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی مهارت محور برای دانشجویان دانشگاههای استان برگزار شد

به دنبال مصوبه سومین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان مبنی بر تشکیل کمیته ای با حضور معاونان آموزشی دانشگاههای استان ، نماینده سازمان فنی و حرفه ای ، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای استان برای برنامه ریزی جهت توسعه دوره های مهارت افزایی و افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان در ترم آینده، نخستین جلسه این کمیته به صورت مجازی به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد .