داود مداح نام و نام خانوادگی :
مسول تکریم ارباب رجوع عنوان پست سازمانی :
کارشناسی ارشد مدیریت آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

 

رایانامه :

پردیس شماره 1 - ساختمان مرکزی دانشگاه 

آدرس :

فراهم آوردن تعهدات لازم برای اطلاع رسانی مناسب به مراجعین محترم

فراهم آوردن مقدمات لازم برای تکریم ارباب رجوع اعم از دانشجویان  ، اعضای هیات علمی و کارکنان و سایر مراجعین گرامی

بررسی عملکرد واحدهای مختلف آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، عمرانی ، اداری ، مالی  و ستادی و ... در حوزه تکریم ارباب رجوع و ارائه گزارش ماهانه ، سه ماه ، فصلی ، شش ماهه و سالانه به مدیریت محترم دانشگاه

در صورت وجود هرگونه موضوع مرتبط با تکریم ارباب رجوع کلیک بفرمایید

شرح وظایف: