نیمسال تحصیلی اول – 20 سپتامبر(1 مهر ماه- 4 ربیع الاول) 
نیمسال تحصیلی دوم - 20 ژانویه (1 بهمن ماه- 27 جمادی الثانی)
 
مهلت درخواست پذیرش و تکمیل مدارک:
21 ژوئن برای ترم اول (31 تیرماه)
21 نوامبر برای ترم دوم(31 دی ماه)