لیست اخبار صفحه :1
برنامه پادزهر شبکه یک سیما ویژه دانشگاه سمنان
در خصوص دستاوردهای دانشگاهیان به عنوان پادزهر تحریم‌ها

برنامه پادزهر شبکه یک سیما ویژه دانشگاه سمنان

برنامه پادزهر پخش شده از شبکه یک سیما با حضور مسئولان و فناوران دانشگاه سمنان در خصوص دستاوردهای دانشگاهیان به عنوان پادزهر تحریم‌های ظالمانه علیه کشور