لیست اخبار صفحه :1
دو استاد دانشگاه سمنان به عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری انتخاب و تجلیل شدند
در مراسمی با حضور رئیس جمهور ؛

دو استاد دانشگاه سمنان به عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری انتخاب و تجلیل شدند

دکتر مجید اسحاقی و دکتر علی حقیقی اصل دو استاد دانشگاه سمنان موفق شدند در لیست اعضای هیات علمی نمونه کشوری قرار گیرند و در مراسمی با حضور رئیس جمهور از آنان تجلیل شد .

قرار گرفتن نام هفت پژوهشگر دانشگاه سمنان در زمره پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر جهان

قرار گرفتن نام هفت پژوهشگر دانشگاه سمنان در زمره پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر جهان

هفت پژوهشگر دانشگاه سمنان با روش‌شناسی پیشرفته بر روی داده‌های مستخرج از دو پایگاهESI و WOS توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC )، در لیست پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.