لیست اخبار صفحه :1
اعطای نشان عالی دانش به عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
افتخاری دیگر برای دانشگاه سمنان ؛

اعطای نشان عالی دانش به عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

در آئینی که با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تهران برگزار شد، نشان عالی دانش به ۱۱ استاد برجسته دارای مرجعیت علمی اعطا شد که عضو هیات علمی دانشگاه سمنان نیز موفق شد در جمع یازده استاد برجسته کشور قرار گیرد .

طرح پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه سمنان به عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی کشور ثبت شد
تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه ؛

طرح پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه سمنان به عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی کشور ثبت شد

رئیس دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان از اعطای امتیاز ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنیاد ملی نخبگان به دستاوردهای دوره پسادکتری دکتر رضا بهبود پژوهشگر پسا دکتری این دانشکده با راهبری دکتر عظیم‌اله زارعی خبر داد .

دانش‌آموخته دکتری دانشگاه سمنان موفق به دریافت بورس تحقیقاتی ماری اسکودوسکا کوری شد

دانش‌آموخته دکتری دانشگاه سمنان موفق به دریافت بورس تحقیقاتی ماری اسکودوسکا کوری شد

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان از دریافت بورس تحقیقاتی ماری اسکودوسکا کوری به همت دکتر ساناز اکبرزاده، از دانش‌آموختگان دکترای دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه خبر داد .