لیست اخبار صفحه :1
دانش‌آموخته دکتری دانشگاه سمنان موفق به دریافت بورس تحقیقاتی ماری اسکودوسکا کوری شد

دانش‌آموخته دکتری دانشگاه سمنان موفق به دریافت بورس تحقیقاتی ماری اسکودوسکا کوری شد

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان از دریافت بورس تحقیقاتی ماری اسکودوسکا کوری به همت دکتر ساناز اکبرزاده، از دانش‌آموختگان دکترای دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه خبر داد .

دانشجوی دانشگاه سمنان در فهرست پژوهشگران پر استناد یک دهم درصد برتر دنیا

دانشجوی دانشگاه سمنان در فهرست پژوهشگران پر استناد یک دهم درصد برتر دنیا

احمد حسینی‌بنده‌قرائی دانش ­آموخته رشته شیمی تجزیه دانشگاه سمنان از معدود دانشمندان پراستناد ایرانی و تنها کسی در دنیا است که اولین بار در دوره دانشجویی خود توانست در فهرست پژوهشگران پر استناد یک دهم درصد برتر دنیا قرار گیرد.

 تولید" کیسه های زیست تخریب پذیر " به همت شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
گامی در جهت حفظ محیط زیست؛

تولید" کیسه های زیست تخریب پذیر " به همت شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

شرکت میامی شیمی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان موفق شد با تولید کیسه های زیست تخریب پذیر عنوان دانش بنیان را از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دریافت نماید .