24 اردیبهشت آخرین مهلت تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید در نیم‌سال دوم 1403-1402

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید محترم دانشگاه سمنان در نیمسال دوم 1403-1402 همزمان با ثبت‌نام مقدماتی از روز شنبه مورخ 1403/02/15در سامانه گلستان آغاز شده و تا 24 اردیبهشت ادامه دارد .

 با توجه به اهمیت اطلاعات حاصل از این امر خواهشمند است کلیه دانشجویان در این فرآیند مشارکت نموده و با دقت و رعایت انصاف نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید در دروس نیمسال 4022 اقدام نمایند. لازم به ذکر است که این اطلاعات کاملاً محرمانه بوده و قابل رویت توسط اساتید محترم نمی‌باشد. امید است که با کمک شما عزیزان در بهبود هرچه بیشتر کیفیت آموزش و اعتلای دانشگاه سمنان گام برداریم.

دانشجویان گرامی تا ساعت 24 ،  24 اردیبهشت برای مشارکت در این فرآیند فرصت دارند .

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی