پیش‌ثبت‌نام دوره‌های مهارتی

آغاز پیش ثبت نام دوره های مهارتی توسط گروه آموزشهای آزاد دانشگاه سمنان

متقاضیان جهت آشنایی با دوره‌های مختلف  و انجام پیش‌ثبت‌نام به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

https://edu.semnan.ac.ir/SkillCoursesPreRegistration

بدیهی است فرم مذکور جهت پیش‌ثبت‌نام و ارزیابی علاقه‌مندی متقاضیان به دوره‌ها می‌باشد و الزامی جهت تشکیل دوره‌های انتخابی ایجاد نخواهد کرد.

 

  گروه آموزشهای آزاد دانشگاه سمنان

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی