خرید کتاب از نمایشگاه کتاب تهران 1403 از طریق کتابخانه مرکزی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان از فراهم شدن امکان خرید کتب مورد نیاز اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه از سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توسط کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خبر داد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر روح اله خادمی با اعلام این خبر گفت : با توجه به فعال شدن سامانه مجازی نمایشگاه کتاب تهران از 16 اردیبهشت ماه با توجه به مراحل و توضیحات زیر حداکثر تا پایان روز جمعه 21 اردیبهشت ماه 1403 درخواست کتب مورد نیاز خود را ثبت نمایید.

  1. مراجعه به وبسایت مجازی نمایشگاه کتاب به آدرس https://book.icfi.ir جستجو و انتخاب کتب مورد نیاز و یا مراجعه به وب سایت کتابخانه مرکزی به آدرس www.lib.semnan.ac.ir و بررسی لیست ارسالی توسط ناشران به شکل پیوست در اطلاعیه خرید از نمایشگاه کتاب 1403.
  2. مراجعه به وبسایت کتابخانه مرکزی به آدرس www.lib.semnan.ac.ir بخش “جستجوی منابع چاپی” (یا از طریق این لینک ) واطمینان از موجود نبودن کتب درخواستی در کتابخانه های دانشگاه (کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده های اقماری)
  3. در صورت موجود نبودن کتب درخواستی در کتابخانه های دانشگاه، ثبت اطلاعات کتب درخواستی از طریق ورود به وبسایت کتابخانه مرکزی به آدرس www.lib.semnan.ac.ir منوی “درخواست خرید کتاب” و تکمیل فرم مربوطه (جهت تسریع توصیه می شود آدرس اینترنتی صفحه کتاب مورد نظر نیز از وبسایت مجازی نمایشگاه اخذ و در بخش “توضیحات” فرم درخواست کتاب درج شود)

شایان ذکر است ؛ خرید از طریق این اطلاعیه به منظور غنی سازی مجموعه منابع کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری دانشگاه می باشد و کتب خریداری شده پس از آماده سازی جهت امانت در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت و خرید شخصی جدا از این فرآیند است .

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی