نتایج انتخابات مرحله اول شورای صنفی رفاهی دانشگاه سمنان

نتایج انتخابات مرحله اول شورای صنفی رفاهی دانشگاه سمنان آبان 1402 و اعلام روز انتخابات مرحله دوم

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

0نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

:

*