اطلاعیه مهمانی و انتقال 1403

قابل‌توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع ، کاردانی ، کارشناسی و دکتری  عمومی دامپزشکی

با عنایت به تصمیمات متخذه از سوی اداره کل دانشجویان داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کلیه دانشجویان متقاضی میهمان ، انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته جهت ارائه درخواست خویش باید از20 فروردین تا پایان اردیبهشت 1403  با مراجعه به سامانه سجاد به آدرسhttps://portal.saorg.ir/ نسبت به ارائه تقاضا و مدارک موردنیاز  اقدام نموده و جهت پیگیری امور مربوطه کد رهگیری دریافت نمایند.ضمناً در خصوص دانشجویان پردیس فرزانگان (ویژه خواهران) تأکید می‌گردد، دانشگاه مبدأ خود را در سامانه سجاد، دانشگاه سمنان انتخاب نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://edu.semnan.ac.ir/ZZ29 مراجعه نمائید .

 

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی