اطلاعیه تکمیلی مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1403

(بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی- فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی)

 

 برای دریافت اطلاعات تکمیلی و دریافت جداول و فرم ها کلیک نمائید .

 

                                               مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی