لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه مهم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان در خصوص امتحان پایان نیمسال 4011
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم؛

اطلاعیه مهم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان در خصوص امتحان پایان نیمسال 4011

پیرو اعلامیه جانشین محترم رئیس ستاد مدیریت بحران استان سمنان در خصوص ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز به دلیل برودت هوا، و تعطیلی کلیه ادارات ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی استان سمنان کلیه امتحانات روز شنبه 24 دی‌ماه دانشگاه سمنان با حفظ ساعت طبق برنامه مندرج در سامانه گلستان و محل برگزاری امتحانT روز دوشنبه مورخ 26 / 10 / 1401 برگزار خواهد شد.