به همت شهروند سمنانی انجام شد

اهدا بیش از سی سند تاریخی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه از اهدا بیش از سی سند مهم و معتبر شامل قباله نامه ها ، وقف نامه ها و ... مرتبط با دوره های مختلف تاریخی از سوی دانشکده هنر به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ این اسناد توسط سروش معتمدی شهروند فرهیخته شهر سمنان در سالهای گذشته به دانشکده هنر اهدا شده است.
وی افزود :  این اسناد حاوی اطلاعات مهمی درخصوص دوره های مختلف تاریخی شهر سمنان بویژه دوره قاجاریه و صفویه است .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  سمنان در مراسم اهدای این اسناد ضمن قدر دانی ازدانشکده هنر و آقای معتمدی متولی اهدای این اسناد  ، بر لزوم حفاظت از آثار پیشینیان برای ایجاد زمینه لازم برای پژوهش های علمی مرتبط با این اسناد تاکید کرد .
دکتر سیف الله سعدالدین با بیان اینکه یکی از فعالیت های اثرگذار و مهم کتابخانه  مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان فراهم آوردن و دسترس پذیر کردن اسناد مهم و تاریخی برای پژوهشگران به صورت علمی و حرفه ای است ،  از دارندگان چنین اسنادی خواست در صورت امکان با اهدا اسناد خود به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، زمینه تحقیقات علمی و پژوهش های مناسب برای پژوهشگران جوان را فراهم کنند.
در ادامه، سروش معتمدی اهدا کننده این اسناد تاریخی به دانشگاه سمنان خواستار انجام تحقیقات و پژوهش های متناسب با محتوای این اسناد در دانشگاه سمنان توسط محققان جوان شد .
گفتنی است ؛  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان پذیرای اسناد اهدایی مختلف شامل  (قباله نامه ها، وقف نامه ها، اسناد زمین، اسناد توزیع آب، و ...) است  .
در پایان این مراسم از این شهروند سمنانی که با اهدا این اسناد به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد زمینه پژوهش های حرفه ای در این حوزه را فراهم کرد با اهدای لوح یادبودی قدر دانی شد .
یاد آور می شود ؛ این اقدام فرهنگی به همت کارشناسان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و با حمایت ریاست دانشکده هنر دانشگاه سمنان انجام شد .
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

تصاویر

 -