رئیس دانشگاه سمنان

انگیزه استادان دانشگاه سمنان برای اجرای طرح‌های پژوهشی و علمی قابل توجه است

دکتر مسعود نصیری گفت : انگیزه استادان دانشگاه سمنان برای اجرای طرح‌های پژوهشی و علمی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در استان قابل توجه است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ، رئیس دانشگاه سمنان با بیان این مطلب در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که به ریاست دکتر عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در سالن کوثر استانداری برگزار شد افزود : توسعه و رونق اقتصادی با رویکردهای علمی مورد توجه دانشگاه و مسئولان استان است.
دکتری نصیری با بیان اینکه ظرفیت‌های مغفول اقتصادی استان با رویکردهای پژوهشی به توسعه و رونق کسب و کار ختم می‌شود اظهار داشت : دانشگاه سمنان با رویکردهای کارشناسی برای توسعه استان در بخش‌های مختلف اقتصادی مبتنی بر رویکرد علمی تلاش می‌کند.
دبیر کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری و نوآوری استان خواستار تخصیص به موقع اعتبارات از سوی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های پژوهشی شد و تصریح کرد : اولویت‌های پژوهشی مبتنی بر نیاز استان از سوی استادان دانشگاه و پژوهشگران مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان نیز در این کارگروه گفت: راهبردهای علمی و پژوهشی در توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار در استان سمنان با هماهنگی دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی لحاظ شود
حشمت الله عسگری افزود : طرح‌های پژوهشی در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند فراوری واحدهای معدنی از جمله زئولیت باهدف توسعه استان مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح‌های پژوهشی در استان سمنان صرف بخش‌های اقتصادی و صنعتی نیست و در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی برای افزایش سلامت و نشاط در جامعه طراح‌های مطلوبی برای پژوهش تدوین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: دولت از طرح‌های پژوهشی که به نفع استان سمنان باشد با جدیت تمام حمایت می‌کند و اعتبارات مبتنی بر کیفیت در پژوهش ها اعطا می‌شود.
عسگری اضافه کرد: در وهله اول برای اجرای طرح‌های پژوهشی نباید نگرانی در ارتباط با مسایل مالی وجود داشته باشد و نگاه مسئولان معطوف به اجرای بهینه پژوهش باشد.
وی اضافه کرد: نقطه ضعف در اجرای طرح‌های پژوهشی نظارت است و به جای ناظر طرح،‌ کمیته‌های تخصصی برای اجرای طرح‌های نظارت شود.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

تصاویر

 -