لیست اخبار صفحه :1
بازدید اعضای کارگروه امور فناوری دانشگاه سمنان از شرکت سامفر
در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین انجام شد؛

بازدید اعضای کارگروه امور فناوری دانشگاه سمنان از شرکت سامفر

رئیس دانشگاه سمنان به همراه اعضای کارگروه امور فناوری این دانشگاه از شرکت سامفر، که در زمینه طراحی و تولید سنسور و سوئیچ برای صنعت خودرو فعالیت می کند ، بازدید کردند.

طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی بتن ژئوپلیمری توسط پژوهشگران و فناوران دانشگاه سمنان
در سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین انجام شد ؛

طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی بتن ژئوپلیمری توسط پژوهشگران و فناوران دانشگاه سمنان

با همکاری مشترک مرکز توسعه خوشه های صنعتی و دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان، پرینت سه بعدی بتن ژئوپلیمری با موفقیت در این دانشگاه طراحی و ساخته شد .