استاد دانشگاه سمنان در جمع شش دبیر برگزیده نشریه IEEE Transactions on Sustainable Energy قرار گرفت
بر اساس ارزیابی سال 2021 نشریه IEEE PES اعلام شد؛

استاد دانشگاه سمنان در جمع شش دبیر برگزیده نشریه IEEE Transactions on Sustainable Energy قرار گرفت

بر اساس جدیدترین نتایج اعلام‌شده از سوی نشریه IEEE PES عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان به‌عنوان یکی از شش دبیر برجسته نشریه IEEE Transactions on Sustainable Energy توسط IEEE در سال 2021 برگزیده شد.

فرایند میانگین گیریِ دمای نقاط با استفاده از سنسورهای RTD ثبت اختراع شد
به همت پژوهشگران پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان انجام شد ؛

فرایند میانگین گیریِ دمای نقاط با استفاده از سنسورهای RTD ثبت اختراع شد

«فرایند میانگین گیریِ دمای نقاط با استفاده از سنسورهای RTD» توسط شرکت‌ فن آوران الکترونیک آکو افرا مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ثبت اختراع شد.

انتخاب دو عضو هیات علمی دانشگاه سمنان برای بیشترین همکاری با جامعه و صنعت
از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم انجام شد؛

انتخاب دو عضو هیات علمی دانشگاه سمنان برای بیشترین همکاری با جامعه و صنعت

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از انتخاب دو عضو هیات علمی دانشگاه سمنان به‌عنوان اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400 خبر داد .

طرح پژوهشی ارتباط جامعه با صنعت عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان رتبه نخست کشوری  را کسب کرد

طرح پژوهشی ارتباط جامعه با صنعت عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان رتبه نخست کشوری را کسب کرد

طرح دکتر سیف‌الله سعدالدین استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان با ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، عنوان پروژه برگزیده پژوهشی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ را کسب کرد.