آغاز به کار کارگاه بین المللی مشترک دانشگاه های سمنان و علم و فناوری چین

آغاز به کار کارگاه بین المللی مشترک دانشگاه های سمنان و علم و فناوری چین

در راستای افزایش تعاملات بین المللی ، کارگاه مشترک بین دانشگاه سمنان و دانشگاه علم و فناوری کشور چین (University of Science and Technology of China) با محوریت کاربردهای انرژی خورشیدی به صورت آنلاین در حال برگزاری است .

کارگاه بین المللی مشترک دانشگاه های سمنان و علم و فناوری چین با محوریت کاربردهای انرژی خورشیدی برگزار می شود

کارگاه بین المللی مشترک دانشگاه های سمنان و علم و فناوری چین با محوریت کاربردهای انرژی خورشیدی برگزار می شود

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان گفت : در راستای افزایش تعاملات بین المللی ، کارگاه مشترک بین دانشگاه سمنان و دانشگاه علم و فناوری کشور چین (University of Science and Technology of China) با محوریت کاربردهای انرژی خورشیدی به صورت آنلاین برگزار می شود .