لیست اخبار صفحه :1
برنامه پادزهر شبکه یک سیما ویژه دانشگاه سمنان
در خصوص دستاوردهای دانشگاهیان به عنوان پادزهر تحریم‌ها

برنامه پادزهر شبکه یک سیما ویژه دانشگاه سمنان

برنامه پادزهر پخش شده از شبکه یک سیما با حضور مسئولان و فناوران دانشگاه سمنان در خصوص دستاوردهای دانشگاهیان به عنوان پادزهر تحریم‌های ظالمانه علیه کشور

قدر دانی از طرح پژوهشی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان به عنوان طرح  برتر سال1401 در یک کنفرانس ملی و بین المللی

قدر دانی از طرح پژوهشی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان به عنوان طرح برتر سال1401 در یک کنفرانس ملی و بین المللی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از قدر دانی از طرح پژوهشی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی این دانشگاه به عنوان طرح برتر سال 1401 در پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب و بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی خبر داد.