به همت محققان دانشگاه سمنان

دستگاه اندازه گیری نیروی افراد اختراع و به ثبت رسید

دستگاه دینامومتر با استفاده از تکنیک مکانیکی کششی با قابلیت اندازه گیری مقدار نیروی گروهی افراد به همت محققان دانشگاه سمنان ثبت اختراع شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان، مسئول مرکز مالکیت فکری دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت : این اختراع توسط محققان دانشکده علوم انسانی و دانشکده مهندسی مکانیک و با همکاری دانشگاه سمنان ثبت اختراع شد.
داود معروفی افزود : دکتر بهروز گل محمدی و دکتر محسن ابراهیمی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، دکتر محمدعلی حاجی موسی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، حسین پور حبیبی و دانشگاه سمنان این دستگاه را ساخته و در اداره کل ثبت اختراعات کشور به شماره 98764 به ثبت رسید.
دکتر بهروز گل محمدی در تشریح این اختراع گفت: دینامومتر ابزاری است که برای اندازه گیری مقدار نیرو به کار برده می شود؛ در حال حاضر ابزاری که بتواند مقدار نیروی بیش از یک نفر را اندازه گیری نماید وجود ندارد، بنابراین در این پژوهش دستگاهی طراحی و ساخته شد که قابلیت اعمال نیروی یک تیم یا گروه در آن طراحی شده است.
وی در ادامه گفت: این ابزار از

مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم