لیست اخبار صفحه :1
 نخستین پردیس فناوری صنایع خلاق و فرهنگی مناطق کم برخوردار کشور در سمنان ایجاد می شود
به همت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ؛

نخستین پردیس فناوری صنایع خلاق و فرهنگی مناطق کم برخوردار کشور در سمنان ایجاد می شود

با انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و خانه احسان محله ناسار و اسفنجان سمنان،نخستین پردیس فناوری صنایع خلاق و فرهنگی مناطق کم برخوردار کشوردر سمنان ایجاد می شود .