در سی و نهمین جلسه هیأت ممیزه

ارتقای 6 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان

دردومین و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه سمنان در دوره ششم ، 6 نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به مراتب استادی، دانشیاری و استادیاری ارتقاء یافتند.

دردومین و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه سمنان در دوره ششم ، 6  نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به مراتب استادی، دانشیاری و استادیاری ارتقاء یافتند. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دبیرهیات ممیزه دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت : در این جلسات دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه استادی ، دو نفر به مرتبه دانشیاری  و دو نفر هم به مرتبه استادیاری رسیدند .
دکتر فرشاد ورامینیان افزود : بر اساس بررسی های انجام شده با ارتقای دکتر فرامر هرمزی  عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان و دکتر داود فیض عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان  به مرتبه استادی موافقت شد .
دکتر ورامینیان اظهار داشت : در این جلسات دکتر محمدایمان خداکرمی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان و دکتر احمد قاسمی قلعه بهمن عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری رسیدند .
دبیرهیات ممیزه دانشگاه سمنان به ارتقا یافتگان مرتبه استادیاری هم اشاره کرد و گفت :  زهره کیانی فیض آبادی عضو هیأت علمی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان و سعید شاغولی عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان ارتقاء یافتگان به مرتبه استادیاری هستند .
به گفته دکتر ورامینیان ، دانشگاه سمنان هم اکنون دارای بیش از 380 عضو هیأت علمی است  که 23 نفر با مرتبه استاد تمام  ، 90  نفر با مرتبه دانشیار و 223 نفر با مرتبه استادیار مشغول فعالیت علمی هستند .

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم