لیست اخبار صفحه :1
دانش‌آموخته دکتری دانشگاه سمنان موفق به دریافت بورس تحقیقاتی ماری اسکودوسکا کوری شد

دانش‌آموخته دکتری دانشگاه سمنان موفق به دریافت بورس تحقیقاتی ماری اسکودوسکا کوری شد

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان از دریافت بورس تحقیقاتی ماری اسکودوسکا کوری به همت دکتر ساناز اکبرزاده، از دانش‌آموختگان دکترای دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه خبر داد .

اهدای 440 جلد کتاب تخصصی از سوی خانواده مرحوم دکتر فرامرز هرمزی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان
در آستانه برگزاری چهلمین روز درگذشت مرحوم دکتر هرمزی انجام شد ؛

اهدای 440 جلد کتاب تخصصی از سوی خانواده مرحوم دکتر فرامرز هرمزی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان

در آستانه برگزاری چهلمین روز گذشت مرحوم دکتر فرامرز هرمزی استاد برجسته و یک درصد پژوهشگر برتر جهان ، خانواده وی 440 جلد کتاب تخصصی آن مرحوم را به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان اهدا کردند .

 دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز دانشگاه سمنان سوگوار از دست دادن استاد فرزانه و فقید این دانشکده
در پی درگذشت دکتر فرامرز هرمزی استاد برجسته دانشگاه سمنان ؛

دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز دانشگاه سمنان سوگوار از دست دادن استاد فرزانه و فقید این دانشکده

رئیس ، اعضای هیات علمی ، دانشجویان و یاوران علمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز دانشگاه سمنان درگذشت استاد فقید این دانشکده را تسلیت گفتند.