لیست اخبار صفحه :1
دو استاد دانشگاه سمنان به عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری انتخاب و تجلیل شدند
در مراسمی با حضور رئیس جمهور ؛

دو استاد دانشگاه سمنان به عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری انتخاب و تجلیل شدند

دکتر مجید اسحاقی و دکتر علی حقیقی اصل دو استاد دانشگاه سمنان موفق شدند در لیست اعضای هیات علمی نمونه کشوری قرار گیرند و در مراسمی با حضور رئیس جمهور از آنان تجلیل شد .

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان از شرکت تولیدی شیمیایی کلران

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان از شرکت تولیدی شیمیایی کلران

در ادامه بازدید های اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان از واحد های تولیدی صنعتی استان به منظور افزایش ارتباط دانشگاه و صنعت و نیز تلاش برای تحقق نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری ، شرکت تولیدی شیمیایی کلران هم مورد بازدید اساتید این دانشگاه قرار گرفت .

 بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان از شرکت صنعتی غرب استیل
به منظور تحقق نامگذاری سال انجام شد ؛

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان از شرکت صنعتی غرب استیل

سرپرست مرکز کار آفرینی وارتباط با صنعت دانشگاه سمنان از بازدید جمعی از اعضای هیات علمی این دانشگاه به منظور تلاش برای تحقق نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین خبر داد .

بازدید اعضای کارگروه امور فناوری دانشگاه سمنان از شرکت سامفر
در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین انجام شد؛

بازدید اعضای کارگروه امور فناوری دانشگاه سمنان از شرکت سامفر

رئیس دانشگاه سمنان به همراه اعضای کارگروه امور فناوری این دانشگاه از شرکت سامفر، که در زمینه طراحی و تولید سنسور و سوئیچ برای صنعت خودرو فعالیت می کند ، بازدید کردند.

 بازدید جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان از شرکت دانش بنیان ریخته گری دقیق پارس

بازدید جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان از شرکت دانش بنیان ریخته گری دقیق پارس

جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده های مهندسی مواد و متالورژی ، مکانیک و پردیس علوم و فناوریهای نوین دانشگاه سمنان از شرکت دانش بنیان ریخته گری دقیق پارس واقع در شهرک صنعتی شاهرود بازدیدکردند .