اجرای طرح ثبت اطلاعات تکمیلی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
از سوی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان اجرا می شود

اجرای طرح ثبت اطلاعات تکمیلی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

با هدف ارسال پیام تبریک در مناسب های خانوادگی نظیر تولد همکاران و اعضای خانواده و افتخارات و موفقیت های دانشگاهیان و خانواده آنان، طرح ثبت اطلاعات تکمیلی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی از سوی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان اجرا می شود.

دانشجویان و انتخابات پیش رو ...
ببینید

دانشجویان و انتخابات پیش رو ...

بسته انتخاباتی #یازده_98 و گزارشی از حال و هوای دانشگاه و دانشجویان دانشگاه سمنان برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی