پنجمین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلی کریمانه و کمک مؤمنانه» برگزار می‌شود
با هدف تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان در ایام عید غدیر؛

پنجمین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلی کریمانه و کمک مؤمنانه» برگزار می‌شود

پنجمین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلی کریمانه و کمک مؤمنانه» با هدف تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان در ایام عید غدیر خم آغاز شد .

 اجرای طرح ثبت اطلاعات تکمیلی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
از سوی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان اجرا می شود

اجرای طرح ثبت اطلاعات تکمیلی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

با هدف ارسال پیام تبریک در مناسب های خانوادگی نظیر تولد همکاران و اعضای خانواده و افتخارات و موفقیت های دانشگاهیان و خانواده آنان، طرح ثبت اطلاعات تکمیلی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی از سوی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان اجرا می شود.