لیست اخبار صفحه :1
وزارت علوم از دانشجویان کار آفرین با پرداخت تسهیلات و مهارت افزایی حمایت  می کند
معاون وزیر علوم در دانشگاه سمنان :

وزارت علوم از دانشجویان کار آفرین با پرداخت تسهیلات و مهارت افزایی حمایت می کند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری در دانشگاه سمنان از حمایت این وزرات خانه از دانشجویان کار آفرین در قالب پرداخت تسهیلات و مهارت افزایی آنان خبر داد.

رونمایی از کتاب گنج بی پایان در دانشگاه سمنان

رونمایی از کتاب گنج بی پایان در دانشگاه سمنان

از کتاب گنج بی پایان روایتی از خاطرات شهدا و ایثارگران دانشگاه سمنان با حضور معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و خانواده شهدا و ایثارگران دانشگاه رونمایی شد