سخنرانی محقق دانشگاه Calgary کانادا در دانشگاه سمنان

در راستای گسترش ارتباطات بین المللی دانشگاه، دکتر مهدی جمشیدی از محققین دانشگاه Calgary کانادا به سخنرانی علمی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان پرداخت .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ موضوع  سخنرانی این محقق بین المللی «توسعه ی استنت بافته شده جذب پذیر برای رگ های مغز » بود .
دکتر مهدی جمشیدی محقق پسا دکترا در رشته مهندسی پزشکی-بیومکانیک، در دانشگاه کلگری کانادا، در سخنرانی خود به استنت های مورد استفاده در شریان های ضعیف بدن که در اثر عوامل مختلف دچار برآمدگی می شوند، پرداخت و سپس در ادامه در مورد انواع استنت های جذبی و مواد مورد استفاده برای ساخت آن ها و روش های تهیه انواع استنت ها و کاربرد آن ها و همچنین ارتباط حوزه های پزشکی با رشته های فنی مهندسی از جمله مهندسی مکانیک مطالب بسیار مفیدی را ارائه کرد .
وی همچنین درباره فرایندهای جاری در دانشگاه کلگری در خصوص تجاری سازی یافته های علمی در حوزه ی مهندسی پزشکی در قالب استارتاپها هم مطالبی بیان کرد .

مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم