بازدید علمی دانش آموزان از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

تعدادی از دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی عفاف (نخبگان) با حضور در دانشگاه سمنان از دانشکده مهندسی مکانیک بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت : این بازدید با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با رشته مهندسی مکانیک و مفاهیم عینی آن در جامعه و کسب اطلاعات درباره انتخاب رشته هدفمند تحصیلی انجام شد .
دکتر ولی پور افزود : دانش آموزان با حضور در این دانشکده از آزمایشگاه‌های مقاومت مصالح، آزمایشگاه مکانیک سیالات، آزمایشگاه ارتعاشات مکانیکی و کارگاه ها و فضاهای آموزشی آن بازدید کردند .
به گفته دکتر ولی پور ؛ در این بازدید  دانش آموزان با کارشناسان مربوطه، در ارتباط با کارکردهای هریک از آزمایشگاه ها و کارگاه ها گفتگو کردند. 

مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

تصاویر

 -